Om de week op woensdagavond.
Begin 20:00 uur | Inloop 19:30 uur

Al sinds enkele jaren is “Liefde 3D” een begrip in onze gemeente. Liefde 3D staat voor het grote liefdesgebod van Jezus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, oftewel liefhebben in drie dimensies: Liefde 3D.

Liefde wordt in ons gelegd door God, maar is ook iets wat we in onszelf verder kunnen ontwikkelen. We kunnen leren over God, Hem daardoor beter leren kennen, waardoor we nog meer van Hem gaan houden. We kunnen leren om onze liefde in relaties beter tot uitdrukking te laten komen. Persoonlijke ontwikkeling is een gezonde manier van van jezelf houden.

Het gloednieuwe onderwijsprogramma van onze gemeente is dan ook gericht op het groeien in liefde op deze drie leergebieden: God liefhebben, liefde in praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Vandaar de naam: 3DAY!

De cursussen worden gegeven door gemeenteleden en de predikanten. Er zijn cursussen voor iedereen, of je nu net tot geloof bent gekomen of al jaren in de kerk zit en de onderwerpen zijn heel divers. Voor ieder wat wils dus. De meeste cursussen duren drie avonden en vragen inschrijving. Je hoeft niet lid te zijn van de gemeente om cursussen te mogen volgen.

 

Contactpersoon:   Ank Verhoeven   |   010 – 474 32 68   |   onderwijs@kvdnvlaardingen.nl

GOED LIEFHEBBEN OMWILLE
VAN DE WERELD. >>

In deze cirkel kun je zien welke leergebieden nog extra aandacht verdienen; als alle gebieden gelijk zijn, kan het wiel rollen.

GOD LIEFHEBBEN.

In een relatie moet je iemand leren kennen; in de relatie met God doe je dat onder andere door de Bijbel te lezen, door te bidden en door meer te leren over God en Zijn plan.

LIEFDE IN DE PRAKTIJK.

De liefde die je van God ontvangt, ontvang je om uit te delen. In je relaties met anderen, door dienstbaar te zijn en door het goede nieuws door te geven, te delen met anderen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

In Christus vinden we nieuw leven – we leggen de oude mens af en worden een nieuwe schepping. Dat vertelt de Bijbel ons steeds opnieuw, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Door inzicht te zoeken in jezelf, maar ook door stil te zijn, is er ruimte voor groei. Je ontwikkelen betekent ook zorgdragen voor de wereld om je heen.

CURSUSAANBOD

John Wesley wordt gezien als de geestelijke vader van onze theologie. In vele opzichten verschilt onze kijk op onderwerpen zoals de Bijbel, verzoening, verlossing, zonde, redding, genade, nieuwe schepping, heiliging, etc. van wat we misschien gewend waren. Dat heeft ermee te maken dat de Kerk van de Nazarener en haar Wesleyaanse leer geen toonaangevend onderdeel van de Nederlandse Christelijke geloofstraditie waren. Velen in onze gemeente ervaren het belangrijkste verschil als: het gaat om liefde. Maar er is zeker meer te ontdekken. In deze cursus zullen we samen de hoofdlijnen van de Wesleyaanse theologie verkennen en de implicaties daarvan voor ons dagelijks leven.

Cursusleider: Ds. Dennis Mohn

Data: 25 oktober, 8 en 22 november

De teksten die je overslaat: Wat moeten wij ermee? Een God van Liefde!? En al dat geweld, die oorlogen en die harde uitspraken dan? Is de vader van Jezus wel dezelfde als de God van het Oude Testament?

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 25 oktober, 8 en 22 november

In tegenstelling tot de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament bewoog de kerk steeds meer richting een beeld van zonde dat vooral gaat over een schending van regels en wetten. Door de eeuwen heen groeide de kerk tot een instituut dat zo controle en macht uitoefende over haar “vergeving-afhankelijke onderdanen”. Tot heden zien we dit patroon terug en daardoor werd het thema zonde een beetje een taboe in de kerk. Maar in de Bijbel zien we een heel andere kant van zonde die ons beeld van God verandert. Daardoor mogen we op een plek in ons geloofsleven komen waar we openlijk onze littekens dragen en vergeving vinden voor anderen en onszelf. In deze cursus gaan we samen deze andere kant ontdekken.

Cursusleiders: Ds. Dennis Mohn

Data: 7 en 21 maart

In 3 avonden leer je over het grote verhaal van God, waar je zelf deel van bent. Je leert wat de Bijbel is, wat er zoal in staat, hoe de Bijbel is ontstaan, maar ook hoe je er vandaag verder mee kunt. Bijbellezen voor mensen met weinig kennis over de Schrift!

Cursusleider: Wim van Elsacker

Data: 4 en 18 april, 2 mei

Stammen mensen ècht af van apen? Zijn mensen toevallig ontstaan? Is de evolutietheorie zondig? Hoe lang bestaat het leven al? De evolutietheorie is controversieel vanaf het eerste moment van publicatie. Wil je getraind worden in het herkennen van onjuiste uitspraken over de evolutietheorie? Wil je zelf je mening vormen over de evolutietheorie in relatie tot je geloof? In drie avonden wordt je getraind om de meest opzienbarende theorie binnen de natuurwetenschappen een plaats te kunnen geven in je geloofswereld.

Cursusleiders: Dennis Kap

Data: 25 oktober, 8 en 22 november

In twee avonden zoemen we in op de visie en het functioneren van de huiskamers van onze gemeente. Welke rol heb jij daarin als huiskamerleider. Hoe pak je het aan, hoe pakt het uit, en hoe pakken andere huiskamers het aan. Laat je inspireren en inspireer anderen. Sjaak Sluimer is huiskamerleider van het eerste uur en nodigt je uit ook jouw ervaring te delen.
Phillip Marres uit de Kerk van de Nazarener Dordrecht zal aanwezig zijn en tijdens de tweede avond laat hij zien vanuit een stukje systeemtheorie hoe het in groepen soms loopt zoals het loopt.
Ben je huiskamerleider of overweeg je dat te worden, dan hoop ik je zeker te ontmoeten deze twee avonden.

Cursusleiders: Tanja Demper, Sjaak Sluimer, Phillip Marres

Data: 4 en 18 april

Evangeliseren in de 21e eeuw blijft een uitdaging. Hoe zouden wij vandaag onze vrienden, kennissen, familie en zelfs eigen kinderen tot ons geloof in Jezus kunnen leiden? Wat is het typische probleem van deze tijd? Waarom is het zo moeilijk vandaag?

Cursusleiders: Ds. Ed Meenderink

Data: 13 en 27 september, 11 oktober

Ieder mens heeft gaven en talenten. In onze kerk willen we graag ruimte en gelegenheid bieden om je gaven en talenten te ontdekken en in te zetten. Een van die gelegenheden om je gaven, talenten maar ook je passie te ontdekken is Cursus Vlam! Cursus Vlam! is een leuke interactieve cursus die ingaat op gaven, talenten, persoonlijkheid en passie.

Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers via de mail een aantal testen om in te vullen: een gaventest, een vrijwilligerstest, een talententest en een persoonlijkheidstestje. Het is het prettigste als je de testen al hebt ingevuld voor de cursus omdat we tijdens de cursus zullen ingaan op de uitslagen van deze testen. Dit maakt de cursus direct concreet.

Na afloop van de cursus bieden we alle deelnemers de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek over de uitslag van hun testen, zodat zij niet alleen weten welke gaven en talenten ze hebben, maar ook op welke terreinen ze deze in kunnen zetten. Het gesprek is ons inziens het meest waardevolle onderdeel van de gavencursus omdat daarin alles bij elkaar komt.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Natasja den Boer en Marcella van den Berg

Data: 25 oktober, 8 en 22 november

Iedereen heeft ermee te maken, maar niemand vindt ze leuk. En toch zijn ze onvermijdelijk. In deze cursus wordt basiskennis aangereikt waarmee je beter in staat bent om met conflicten om te gaan.

Welke functie hebben emoties? Welk gedrag en welke processen zorgen ervoor dat ruzies escaleren? Wat is de rol van de omgeving? Het nut en nadeel van ‘hokjes-denken’. Natuurlijk wordt ook gesproken over hoe je er weer uit kan komen. Waar kan je op letten tijdens gesprekken? Op welke manier kan je een moeilijke boodschap brengen? Hoe kan er verandering komen?

Ofwel: kennis die iedereen zou moeten hebben om te gebruiken bij conflicten.

Cursusleiders: Astrid Schoormans

Data: 10 en 24 januari, 7 februari

Welke drempels voor de ontmoeting met Jezus kom je tegen bij de mensen in jouw omgeving? En hoe help je hen die drempel(s) over? Op drie avonden komen thema’s aan bod als: de letterlijkheid van de bijbel, het kwaad en lijden in de wereld, ‘ietsisme’, wonderen en de opstanding, wetenschap en nog veel meer.

Cursusleiders: Herman van den Berg en pastor Ank Verhoeven

Data: 16 en 30 mei, 13 juni

Hoe ga je om met geloof en ethiek op je werk? Weten je collega’s dat je gelovig bent? Handel je thuis anders dan op je werk? Wat doe je wanneer er zaken gevraagd worden die tegen je gevoel voor ethiek ingaan of zelfs maatschappelijk niet meer geaccepteerd worden? Hoe handel je wanneer het bedrijf waar je werkt gaat saneren? Zou het een reden hebben dat je op de plaats zit waar je zit? In een workshop van drie avonden proberen we met elkaar antwoorden te formuleren op deze en andere vragen.

Rik Op den Brouw is de afgelopen 40 jaar bij verschillende bedrijven geconfronteerd geweest met deze vragen en kan uit eigen ervaring putten om deze cursus te begeleiden.

Cursusleiders: Rik Op den Brouw

Data: 21 februari, 7 en 21 maart

(Cursus is vooral voor stellen)

Het komt in alle relaties voor. Je voelt je niet gehoord. De kleinste dingetjes kunnen uitlopen op een ruzie. Momenten van verwijdering komen steeds weer voor. Je leeft meer en meer langs elkaar heen. Momenten van intimiteit worden schaarser. En je vraagt je af waar je droom gebleven is, waarmee je de relatie bent begonnen. Deze ‘vervreemding’ is het gevolg van een patroon waarin je met je partner verzeild bent geraakt. En om je gerust te stellen: ieder stel heeft last van een patroon.

Tijdens twee avonden gaan we kijken naar hoe zo’n patroon eruitziet en hoe Emotionally Focused Therapy (EFT) kan helpen om dat patroon te doorbreken, en met elkaar echt in gesprek te komen en te bouwen aan een ongedachte verandering van je relatie. Dit zal worden gedaan met een presentatie en enkele filmpjes aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan.

Cursusleiders: Ds. David van Beveren

Data: 4 en 18 april

Hoe verwachtingen de kleur uit ons leven weghalen.

Cursusleider: Ans van de Steeg

Data: 13 en 27 september, 11 oktober

Twee partners die samen verder door het leven willen. Een nieuwe toekomst, een nieuw verlangen: alles en iedereen gezellig in één huis: een nieuw samengesteld gezin. Maar als partners voor elkaar kiezen, kiezen niet automatisch de kinderen ook voor elkaar.

Wat als de kinderen niet met elkaar op kunnen schieten? Of wanneer “de stief” niet van jouw kinderen houdt? Wat als in de praktijk blijkt dat jullie opvoedingsmethodes toch wel veel van elkaar verschillen? En is het de bedoeling dat jullie ook elkaars kinderen opvoeden of juist niet?

Als jullie met deze vragen – en wellicht nog vele andere- te maken hebben, dan ben je welkom op de workshopavonden Samengestelde gezinnen.

O ja, ook opa’s en oma’s kunnen met vragen zitten… van harte welkom!

Cursusleiders: Ans van de Steeg

Data: 10 en 24 januari, 7 februari

Vanuit je natuurlijke persoonlijkheid (oude mens of ego) geloof je hardnekkig in de leugen dat je afgescheiden bent van God, de Bron van oneindige goedheid en liefde. Je gelooft dat je jezelf overeind moet houden en leven vanuit vertrouwen op God valt niet mee. Ontdek in deze workshop meer hoe en waarom je dat doet. Leer de patronen van denken, voelen en doen van je oude mens meer (h)erkennen. En leer meer te zien dat je kan kiezen te leven vanuit je echte ik (nieuwe mens) die verbonden is met de onuitputtelijke Bron. Deze workshop is geen therapie of pastoraat. Als deelnemer wandel je al een paar jaar met vallen en opstaan op het christelijke pad. En je bent bereid je eigen leven en levenshouding te onderzoeken. Je krijgt uitleg en doet ervaringsgerichte oefeningen.

Cursusleider: Han den Dekker

Data: 13 en 27 september, 11 oktober

Hoe zit het met jouw goede voornemens? In de 3DAY challenge dagen we je uit om voornemens te maken, je er ook aan te houden en elkaar daarin te steunen en bemoedigen. Een voorbeeld: roddelen. We bespreken op de 3DAY avond wat de Bijbel erover zegt, en hoe je er niet aan mee doet? En hoe ga je ermee om als er in je omgeving geroddeld wordt. En dan gaan we de uitdaging aan: twee weken niet roddelen, niet meedoen… Durf jij het aan?

Cursusleiders: Pastor Ank Verhoeven

Data: 10 en 24 januari, 7 februari

God is de Bron van zijn, liefde, kracht en steeds weer nieuw verfrissend leven. Deze Bron is altijd dichtbij en beschikbaar. Mediteren en stil zijn helpt je bewust te worden van waar je aandacht naar uit gaat en van waar je zo druk mee bent. En hoe je leger kan worden van je zelf en ruimte kan maken voor God. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mediteren stress vermindert, ontspant en helpt gelukkiger en gezonder in het leven te staan. Deze workshop  is door middel van het doen van meditatie- oefeningen een aanzet om meer te leren te zijn bij de Bron en te luisteren naar Gods zachte stem van liefde.

Cursusleider: Han den Dekker

Data: 16 en 30 mei, 13 juni

In de Cursus Present gaat het om jezelf bij de les (present!) te houden en de dingen waar je in de prediking door aangesproken wordt meer concreet te maken in je eigen leven. Het doel van Cursus Present is je inzicht geven in de manier waarop de oude mens zich in jouw leven manifesteert. Hierdoor krijgt je oude mens (je ego) steeds minder, en je nieuwe mens steeds meer ruimte in je leven.

We maken dit praktisch door te werken met cases die de cursisten zelf inbrengen.Cursus Present vraagt dus wel iets van je. Het belangrijkste is dat je eigenaar wilt zijn (of worden) van je eigen leven en eerlijk naar jezelf, en de nukken van jouw oude mens, durft te kijken.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Michel en Karin de Mooij en Martijn en Natasja den Boer.

Data: NB: start op zaterdag 20 januari 2018 (10:00 tot ca.15:30 uur), vervolg op 3Day avonden: 24 januari, 7 februari

Verlang jij ook naar meer van God in je leven? Wil je graag met Hem op weg gaan maar zoek je ernaar hoe je dat doet? Ervaar je bidden of Bijbel lezen ook vooral als een opgave? In deze interactieve en praktische cursus gaan we met elkaar op zoek naar manieren waarop God tot ons spreekt en op wat voor wijze jij je geloof kunt beleven op een manier die bij jou past.

Cursusleiders: Natasja den Boer

Data: 13 en 27 september, 11 oktober

In de 40 dagentijd willen we jullie uitnodigen voor een bijzondere uitdaging en reis: 40-dagen-van-gebed. Samen, biddend onderweg naar Pasen. Verlang jij naar vernieuwing, verrijking en verdieping in je gebedsleven? Meld je dan aan! Leer van de adviezen en praktijkervaring van  generaties Christenen voor ons. Ga mee op een avontuurlijke en persoonlijke reis van 3 avonden: “Gebed: van verplichting en frustratie naar verlangen en vreugde.” (21/2 – 7/3 – 21/3 in 3DAY)

Let op! Deze cursus wordt ondersteund met mails, vlogs en podcasts in samenwerking met onze gemeente in Rotterdam. Dit begint al op 14 februari ! Klik hier om je aan te melden.

Geen ruimte voor de cursusavonden? 3day 40 dagen tijd is ook individueel mogelijk! Je bent van harte welkom om samen te reizen maar je kunt deze reis ook individueel maken (of samen met je huiskamer) en hierin volledig ondersteund worden met mails, vlogs, blogs en podcasts. Meld je aan voor de Prayer Challenge en ontvang alles automatisch en overzichtelijk per mail. We starten 14 februari aan het begin van de 40 dagen tijd.

AANMELDEN PRAYER CHALLENGE

Cursusleiders: Pastor Ank Verhoeven

Data: 21 februari, 7 en 21 maart

Ervaar je constant een gevoel van stress en ben je vaak zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput, dan zou je last kunnen hebben van een burn-out of een bore-out. Wordt een burn-out wordt veroorzaakt door overbelasting, een bore-out ontstaat juist door onderbelasting.

Dan is dit de juiste workshop voor jou.

Maar ook als je een burn-out/bore-out wilt voorkomen of als je er meer over wilt weten, ben je van harte welkom.

Cursusleiders: Ans van de Steeg

Data: 16 en 30 mei, 13 juni

3DAY SPECIALS

Tijdens deze cursus nodigen we je uit de Kerk van de Nazarener te leren kennen. Zowel onze plaatselijke gemeente als ook het internationale karakter komen aan bod. Daarnaast zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de Kerk van de Nazarener en zullen we de belangrijke aspecten van de Wesleyaanse theologie toelichten. Wil je lid worden of ben je gewoon geïnteresseerd in wie wij zijn dan ben je van harte welkom bij de Oriëntatiecursus.

Cursusleider: Ds. Dennis Mohn

Data: 13 en 27 september, 11 oktober 2017

10 en 24 januari, 7 februari 2018

Op zondag 22 oktober is er weer een doopdienst. Als je geïnteresseerd bent in wat de doop is of misschien al weet dat je je wilt laten dopen dan is deze avond voor jou. We organiseren een informatieavond om zowel over de doop te praten en ook al concreet over de dienst te spreken voor degenen die zich willen laten dopen. Let op, de informatieavond is op donderdag 12 oktober.

Cursusleider: Ds. Dennis Mohn

Data: Donderdag 12 oktober 2017

Donderdag 8 maart 2018

Er is kracht in het getuigenis van iedereen. Niet perse omdat we alleen verhalen vertellen van succes maar ook juist verhalen van worstelen en verdriet. Het zijn verhalen die ons laten weten dat we niet de enige zijn die bepaalde dingen meemaken. Deze avond willen de ruimte nemen voor elkaars verhalen en wat we temidden van deze verhalen over ons en over God hebben geleerd.

Leider: Ds. Dennis Mohn

Data: 13 december

AGENDA

13 september 27 september 11 oktober 25 oktober 8 november 22 november
Geloofsbeleving Geloofsbeleving Geloofsbeleving
Evangelisatie in onze tijd Evangelisatie in onze tijd Evangelisatie in onze tijd
Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik
Valsheid van verwachtingen Valsheid van verwachtingen Valsheid van verwachtingen
Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus
Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie
Cursus Vlam Cursus Vlam Cursus Vlam
De evolutietheorie ontrafeld De evolutietheorie ontrafeld De evolutietheorie ontrafeld
Moeilijke dingen in de Bijbel Moeilijke dingen in de Bijbel Moeilijke dingen in de Bijbel

 

12 oktober 13 december
Informatieavond over de doop Getuigenisavond
10 januari 24 januari 7 februari 21 februari 7 maart 21 maart
Samengestelde gezinnen Samengestelde gezinnen Samengestelde gezinnen
Present Present
Omgaan met conflicten Omgaan met conflicten Omgaan met conflicten
3DAY challenge 3DAY challenge 3DAY challenge
De andere kant van zonde De andere kant van zonde
Christen op het werk Christen op het werk Christen op het werk
Veertigdagentijd Veertigdagentijd Veertigdagentijd
Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus

 

8 maart
Informatieavond over de doop
4 april 18 april 2 mei 16 mei 30 mei 13 juni
Bijbelbasics Bijbelbasics Bijbelbasics
Elkaar echt leren verstaan Elkaar echt leren verstaan
Inspiratieavond voor huiskamerleiders Inspiratieavond voor huiskamerleiders
Leg dat maar eens uit Leg dat maar eens uit Leg dat maar eens uit
De kracht van stilte De kracht van stilte De kracht van stilte
Burn-out/Bore-out Burn-out/Bore-out Burn-out/Bore-out