Om de week op woensdagavond.
Begin 20:00 uur | Inloop 19:30 uur

Al sinds enkele jaren is “Liefde 3D” een begrip in onze gemeente. Ds. Ed Meenderink schreef hierover zelfs een boek (De Bijbel in liefde 3D). Liefde 3D staat voor het grote liefdesgebod van Jezus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, oftewel liefhebben in drie dimensies: Liefde 3D.

Liefde wordt in ons gelegd door God, maar is ook iets wat we in onszelf verder kunnen ontwikkelen. We kunnen leren over God, Hem daardoor beter leren kennen, waardoor we nog meer van Hem gaan houden. We kunnen leren om onze liefde in relaties beter tot uitdrukking te laten komen. Persoonlijke ontwikkeling is een gezonde manier van van jezelf houden.

Het gloednieuwe onderwijsprogramma van onze gemeente is dan ook gericht op het groeien in liefde op deze drie leergebieden: God liefhebben, liefde in praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Vandaar de naam: 3DAY!

De cursussen worden gegeven door gemeenteleden en de predikanten. Er zijn cursussen voor iedereen, of je nu net tot geloof bent gekomen of al jaren in de kerk zit en de onderwerpen zijn heel divers. Voor ieder wat wils dus.

De meeste cursussen duren drie avonden en vragen inschrijving, maar op elke onderwijsavond is er een 1DAY, oftewel een thema-avond waar je gewoon bij binnen kunt lopen. De thema’s zijn heel uiteenlopend en zullen steeds op de website en in de nieuwsbrief aangekondigd worden.

Contactpersoon:   Ank Verhoeven   |   010 – 474 32 68   |   onderwijs@kvdnvlaardingen.nl

GOED LIEFHEBBEN OMWILLE
VAN DE WERELD.

In deze cirkel kun je zien welke leergebieden nog extra aandacht verdienen; als alle gebieden gelijk zijn, kan het wiel rollen.

GOD LIEFHEBBEN.

In een relatie moet je iemand leren kennen; in de relatie met God doe je dat onder andere door de Bijbel te lezen, door te bidden en door meer te leren over God en Zijn plan.

LIEFDE IN DE PRAKTIJK.

De liefde die je van God ontvangt, ontvang je om uit te delen. In je relaties met anderen, door dienstbaar te zijn en door het goede nieuws door te geven, te delen met anderen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

In Christus vinden we nieuw leven – we leggen de oude mens af en worden een nieuwe schepping. Dat vertelt de Bijbel ons steeds opnieuw, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Door inzicht te zoeken in jezelf, maar ook door stil te zijn, is er ruimte voor groei. Je ontwikkelen betekent ook zorgdragen voor de wereld om je heen.

CURSUSAANBOD (drie avonden)

In 3 avonden leer je over het grote verhaal van God, waar je zelf deel van bent. Je leert wat de Bijbel is, wat er zoal in staat, hoe de Bijbel is ontstaan, maar ook hoe je er vandaag verder mee kunt. Bijbellezen voor mensen met weinig kennis over de Schrift!

Cursusleider: Wim van Elsacker

Data: 5 en 19 oktober, 2 november; herhaling 22 februari, 8 en 22 maart

Wat is gebed eigenlijk, en wat is het niet ? Religie en gebed, vormen van gebed, gebedsverhoring en wonderen; verspreid over 3 avonden komen alle thema’s aan bod. En voor de liefhebbers gaan we ook nog kijken naar de bewijzen voor het effect van gebed en de quantumfysica.

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 5 en 19 oktober, 2 november; herhaling 22 februari, 8 en 22 maart

Hoe kan de Bergrede van Jezus (Mattheus 5) de wereld en jouw wereld radicaal veranderen? En… waarom de Kerk dat vergeten is… Een studie in drie avonden.

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 16 en 30 november, 14 december; herhaling 5 en 19 april, 3 mei

John Wesley wordt gezien als de geestelijke vader van onze theologie. In vele opzichten verschilt onze kijk op onderwerpen zoals de Bijbel, verzoening, verlossing, zonde, redding, genade, nieuwe schepping, heiliging, etc. van wat we misschien gewend waren. Dat heeft ermee te maken dat de Kerk van de Nazarener en haar Wesleyaanse leer geen toonaangevend onderdeel van de Nederlandse Christelijke geloofstraditie waren. Velen in onze gemeente ervaren het belangrijkste verschil als: het gaat om liefde. Maar er is zeker meer te ontdekken. In deze cursus zullen we samen de hoofdlijnen van de Wesleyaanse theologie verkennen en de implicaties daarvan voor ons dagelijks leven.

Cursusleider: Ds. Dennis Mohn

Data: 11 en 25 januari, 8 februari

Hoe bereiden we ons voor op een relatie/huwelijk (voor degenen die nog gaat trouwen) en hoe houden we het spannend en hoe vernieuwen we het (voor diegenen die al getrouwd zijn). Een ‘upgrade’ in 3 avonden voor relaties die toch al niet slecht waren.

Cursusleiders: Ds. Ed Meenderink en nog onbekend

Data: 11 en 25 januari, 8 februari; herhaling nog onbekend

Waarom doe ik wat ik doe? Hoe de dingen die ooit tegen ons gezegd zijn, ons leven hebben beïnvloed en wat wij (ongewild en/of onbewust) doorgeven aan onze kinderen. Drie avonden speciaal voor ouders en verzorgers van kinderen.

Cursusleider: Ans van de Steeg

Data: 5 en 19 oktober, 2 november; herhaling 5 en 19 april, 3 mei

Ieder mens heeft gaven en talenten. In onze kerk willen we graag ruimte en gelegenheid bieden om je gaven en talenten te ontdekken en in te zetten. Een van die gelegenheden om je gaven, talenten maar ook je passie te ontdekken is Cursus Vlam! Cursus Vlam! is een leuke interactieve cursus die ingaat op gaven, talenten, persoonlijkheid en passie.

Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers via de mail een aantal testen om in te vullen: een gaventest, een vrijwilligerstest, een talententest en een persoonlijkheidstestje. Het is het prettigste als je de testen al hebt ingevuld voor de cursus omdat we tijdens de cursus zullen ingaan op de uitslagen van deze testen. Dit maakt de cursus direct concreet.

Na afloop van de cursus bieden we alle deelnemers de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek over de uitslag van hun testen, zodat zij niet alleen weten welke gaven en talenten ze hebben, maar ook op welke terreinen ze deze in kunnen zetten. Het gesprek is ons inziens het meest waardevolle onderdeel van de gavencursus omdat daarin alles bij elkaar komt.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Natasja den Boer en Marcella van den Berg

Data: 16 en 30 november

Welke drempels voor de ontmoeting met Jezus kom je tegen bij de mensen in jouw omgeving? En hoe help je hen die drempel(s) over? Op drie avonden komen thema’s aan bod als: de letterlijkheid van de bijbel, het kwaad en lijden in de wereld, ‘ietsisme’, wonderen en de opstanding, wetenschap en nog veel meer.

Cursusleiders: Herman van den Berg en Ank Verhoeven

Data: 16 en 30 november, 14 december; herhaling 22 februari, 8 en 22 maart

Hoe ga je om met geloof en ethiek op je werk? Weten je collega’s dat je gelovig bent? Handel je thuis anders dan op je werk? Wat doe je wanneer er zaken gevraagd worden die tegen je gevoel voor ethiek ingaan of zelfs maatschappelijk niet meer geaccepteerd worden? Hoe handel je wanneer het bedrijf waar je werkt gaat saneren? Zou het een reden hebben dat je op de plaats zit waar je zit? In een workshop van drie avonden proberen we met elkaar antwoorden te formuleren op deze en andere vragen.

Rik Op den Brouw is de afgelopen 40 jaar bij verschillende bedrijven geconfronteerd geweest met deze vragen en kan uit eigen ervaring putten om deze cursus te begeleiden.

Cursusleiders: Rik Op den Brouw

Data: 11 en 25 januari, 8 februari; herhaling 17 en 31 mei, 14 juni

Vanuit je natuurlijke persoonlijkheid (oude mens of ego) geloof je hardnekkig in de leugen dat je afgescheiden bent van God, de Bron van oneindige goedheid en liefde. Je gelooft dat je jezelf overeind moet houden en leven vanuit vertrouwen op God valt niet mee. Ontdek in deze workshop meer hoe en waarom je dat doet. Leer de patronen van denken, voelen en doen van je oude mens meer (h)erkennen. En leer meer te zien dat je kan kiezen te leven vanuit je echte ik (nieuwe mens) die verbonden is met de onuitputtelijke Bron. Deze workshop is geen therapie of pastoraat. Als deelnemer wandel je al een paar jaar met vallen en opstaan op het christelijke pad. En je bent bereid je eigen leven en levenshouding te onderzoeken. Je krijgt uitleg en doet ervaringsgerichte oefeningen.

Cursusleider: Han den Dekker

Data: 5 en 19 oktober, 2 november; herhaling 17 en 31 mei, 14 juni

God is de Bron van zijn, liefde, kracht en steeds weer nieuw verfrissend leven. Deze Bron is altijd dichtbij en beschikbaar. Mediteren en stil zijn helpt je bewust te worden van waar je aandacht naar uit gaat en van waar je zo druk mee bent. En hoe je leger kan worden van je zelf en ruimte kan maken voor God. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mediteren stress vermindert, ontspant en helpt gelukkiger en gezonder in het leven te staan. Deze workshop  is door middel van het doen van meditatie- oefeningen een aanzet om meer te leren te zijn bij de Bron en te luisteren naar Gods zachte stem van liefde.

Cursusleider: Han den Dekker

Data: 11 en 25 januari, 8 februari

In de Cursus Present gaat het om jezelf bij de les (present!) te houden en de dingen waar je in de prediking door aangesproken wordt meer concreet te maken in je eigen leven. Het doel van Cursus Present is je inzicht geven in de manier waarop de oude mens zich in jouw leven manifesteert. Hierdoor krijgt je oude mens (je ego) steeds minder, en je nieuwe mens steeds meer ruimte in je leven.

We maken dit praktisch door te werken met cases die de cursisten zelf inbrengen.Cursus Present vraagt dus wel iets van je. Het belangrijkste is dat je eigenaar wilt zijn (of worden) van je eigen leven en eerlijk naar jezelf, en de nukken van jouw oude mens, durft te kijken.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Michel en Karin de Mooij en Martijn en Natasja den Boer.

Data: NB: start op zaterdag 18 februari 2017 (10:00 tot ca.15:30 uur), vervolg op 3Day avonden: 22 februari en 8 maart.

1DAY (één avond)

Op welke manier ervaar jij het meest van God? Wat helpt jou in je relatie met God en het lezen van de Bijbel?

Met de SpiritualiteitsWijzer die je onder ‘Resources’ hier op de pagina van 3DAY vindt, kun je ontdekken wat jouw ‘spirituele talen’ zijn. Uit de test zal blijken dat je een aantal ‘voorkeurstalen’ hebt. Een spirituele taal is de taal waarin God tot je spreekt of de manier waarop je God het meest ervaart in je leven.

Tijdens de 1DAY workshop gaan we kijken hoe je aan de slag kunt met de talen die je ontdekt hebt. Wat zijn manieren voor jou om met God te communiceren, om meer van Hem te leren en te ontdekken, als je de taal van bijvoorbeeld de zintuigen hebt? Met elkaar gaan we op zoek naar ‘werkvormen’ die ons helpen om meer van God te ervaren in ons leven. Het wordt een interactieve workshop waar we elkaar gaan helpen om concreet aan de slag te gaan met onze spirituele talen.

Tip: Vul van tevoren de Spiritualiteitswijzer in zodat je weet welke spirituele taal of talen bij jou passen.

Spreker: Natasja den Boer

Data: 25 januari

Ezechiël 37, een hedendaagse kijk op de vallei van de dorre beenderen.

Spreker: Bart Richters

Data: 22 maart

HiP staat voor Hulp in Praktijk. Dus meer voor doeners dan voor praters.

De Kerk van de Nazarener pakt samen met de gezamenlijke kerken in Vlaardingen hulpvragen op daar waar geen helper is. Hulpvragen zijn praktische of sociale hulpvragen die veelal via de wijkteams worden ingediend. Dus bijv. eens een plankje, een lamp of gordijnrail ophangen, een heg snoeien, een muur verven, tijdelijk voor iemand boodschappen doen, maar ook koffie drinken waar nooit eens iemand komt, en dat bij jou in de buurt. Jij bepaalt waarvoor en hoe vaak je beschikbaar bent. Ik vertel je erg graag meer over.

Spreker: Tanja Demper

Data: 2 november

Vaak denken we over onze kerk als een eiland en richten we ons op onszelf en onze directe omgeving. Als gemeente van de Kerk van de Nazarener zijn we echter deel van een veel groter geheel! Vanavond gaat onze Superintendent Antonie Holleman met ons in gesprek over het District, de landelijke kerk. Hij zal vertellen wat er zoal gebeurt in het District en hoe dat onze gemeente (ook) ten goede komt. Daarmee zal ook duidelijk worden dat het District ons net zo nodig heeft; het District is niet iets wat apart is van ons: wij zijn er deel van en daardoor mede-verantwoordelijk. Het District is dienstbaar aan ons, maar hoe kunnen wij dat ook zijn aan het District? Ook zal er aandacht zijn voor de Internationale Kerk van de Nazarener en onze relatie daarmee. Een avond voor nieuwe leden, maar zeker ook voor elk gemeentelid!

Spreker: Ds. Antonie Holleman

Data: 19 april

Hoe verwachtingen de kleur uit ons leven weghalen.

Spreker: Ans van de Steeg

Data: 8 februari

Krijgt u het ook zo benauwd als het lampje gaat branden om aan te geven dat de benzine bijna op is? Hoogste tijd om te tanken. Als de brandstof op is kom je immers stil te staan. Gods brandstof is liefde. Alles wat Hij doet komt voort uit liefde. En hoe zit dat bij ons?

Spreker: Lily Knol

Data: 14 juni

AGENDA

5 oktober 19 oktober 2 november 16 november 30 november 14 december
Bijbelbasics Bijbelbasics Bijbelbasics
Gebedsseminar Gebedsseminar Gebedsseminar
Stichting HiP
Bergrede Bergrede Bergrede
Heet jouw vader Jacob Heet jouw vader Jacob Heet jouw vader Jacob
Cursus Vlam Cursus Vlam
De reden van jouw geloof De reden van jouw geloof De reden van jouw geloof
Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik
11 januari 25 januari 8 februari 22 februari 8 maart 22 maart
Bijbelbasics Bijbelbasics Bijbelbasics
Gebedsseminar Gebedsseminar Gebedsseminar
Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie
Trouw(en?) Trouw(en?) Trouw(en?)
Spirituele Talen De valsheid van verwachtingen Preek van de Leek
De reden van jouw geloof De reden van jouw geloof De reden van jouw geloof
De kracht van stilte De kracht van stilte De kracht van stilte
Christen op het werk Christen op het werk Christen op het werk
Present Present
5 april 19 april 3 mei 17 mei 31 mei 14 juni
Christen op het werk Christen op het werk Christen op het werk
Het District FF bijtanken
Bergrede Bergrede Bergrede
Heet jouw vader Jacob Heet jouw vader Jacob Heet jouw vader Jacob
Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik Leven vanuit je echte ik